INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2019.09.20c
Sprzątanie świata, czyli...
... podsumowanie działań Ekotygodnia zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Trzcianka.

20 września 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. xxx)
tekst: Krzysztof Felsmann
Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór nawet niewielkiego,
ludzkiego działania. Zależy od każdego z nas!
(Florian Plit, profesor nauk o Ziemi)
Sprzątanie świata
W piątek, 20 września, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji sprzątania świata. Wydarzenie to zostało włączone w Ekotydzień zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy Trzcianka. Zgodnie z celami przyjętego programu w wielu działaniach proekologicznych chodziło o propagowanie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego i zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców naszego najbliższego regionu.
W ramach Ekotygodnia uczestniczyliśmy w grach edukacyjnych, ekologicznych konkursach, tworzyliśmy prace plastyczne powstałe z odpadów, redagowaliśmy ekokomiksy, a zainteresowani mogli wziąć udział np. w bazarze dającym drugie życie nieużywanym zabawkom.
W naszym przypadku podsumowaniem tych wszystkich przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska było sprzątanie świata. Obszar, który został wyznaczony naszej szkole, obejmował boisko sportowe przy ul. Za Jeziorem i chodniki przy ul.27 Stycznia. W godz. 9.00-12.00 zwarci i gotowi na polowaliśmy na śmieci, odnajdywaliśmy je i przekazywaliśmy do segregacji. Okazuje się, że jeszcze w wielu miejscach Trzcianki można znaleźć różne odpady, co oznacza, że my jako mieszkańcy jeszcze nie opanowaliśmy sztuki dbania o czystość w najbliższym otoczeniu.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com