INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2019.06.26
Wyrazy uznania dla nauczyciela WF pana Marcina Wiśniewskiego, czyli...
... Starostwo Powiatowe w Czarnkowie postanowiło zaakcentować najlepszych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i działaczy sportowych.

26 czerwca 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (źródło: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie)
tekst: Krzysztof Felsmann
Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.
(NN)
Wyrazy uznania dla nauczyciela wychowania fizycznego pana Marcina Wiśniewskiego
Miło nam poinformować, że nasz nauczyciel wychowania fizycznego pan Marcin Wiśniewski w dniu 26 czerwca 2019 r., będąc w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, został wyróżniony specjalnym podziękowaniem za zasługi dla sportu szkolnego województwa wielkopolskiego i powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego razem z innymi nauczycielami i trenerami z tego okręgu.
Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Feliks Łaszcz i Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Ryszard Jabłonowski składają przedstawicielowi Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance wyrazy uznania za zaangażowanie w trudną i odpowiedzialną pracę w tworzeniu sprzyjających warunków do zdobywania sukcesów sportowych, rozwijania talentów uczniów oraz osiągania przez nich najwyższych wyników sportowych.
Pan Marcin Wiśniewski przyjął słowa najwyższego uznania za bezinteresownie poświęcony czas i zaangażowanie na rzecz rozwoju sportowego dzieci i młodzieży powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie postanowiło zaakcentować najlepszych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i działaczy sportowych na co dzień pracujących z młodymi ludźmi chcącymi zdobywać sukcesy w sporcie. Po dwóch latach działań Powiatowy Szkolny Związek Sportowy dokonał podsumowania współzawodnictwa za lata szkolne 2017-2018 i 2018-2019. Warto zaznaczyć, że kalendarz zawierał wiele wydarzeń sportowych, a sportowcy reprezentowali nasz powiat w zawodach na różnych szczeblach i brali udział w rozgrywkach objętych całorocznym współzawodnictwem sportowym.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com