INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2019.06.05
Klasa III gimnazjalna na lekcji w ratuszu, czyli...
... o tym, jak pracują burmistrz, radni i urzędnicy miejscy.

5 czerwca 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Urząd Miasta i Gminy Trzcianka)
tekst: Krzysztof Felsmann
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać.
(kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia)
Klasa III gimnazjalna na lekcji w ratuszu
W środę, 5 czerwca, uczniowie z klasy III gimnazjalnej naszej szkoły odbyli lekcję wiedzy o społeczeństwie w Urzędzie Miasta i Gminy Trzcianka. Dzięki wyjątkowym zajęciom nasi uczniowie zapoznali się z pracą burmistrza Trzcianki Krzysztofa W. Jaworskiego, radnych miejskich oraz urzędników ratusza.
O funkcjonowaniu samorządu mówiła młodzieży pani Alina Matkowska, sekretarz gminy. W spotkaniu uczestniczył również pan Krzysztof W. Jaworski. Podczas naszej lekcji prowadziliśmy ożywioną dyskusję.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com