INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2018-19-271
Pierwsza Komunia Święta, czyli...
... trzecioklasiści oraz ich bliscy przyjęli Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

12 maja 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Edyta Moroz)
tekst: Krzysztof Felsmann
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im;
do takich bowiem należy królestwo Boże.
(Mk 10,14)
Pierwsza Komunia Święta
Wierzymy w Syna Bożego, który został posłany przez Ojca. Przyszedł do nas, by stać się naszym Przyjacielem. Będąc Bogiem-Człowiekiem i mając w sobie Ducha Świętego, kiedy nauczał zgromadzonych wokół Niego, traktował wszystkich ludzi z wielką podmiotowością i łączył z nimi wielkie nadzieje. Jezus przed śmiercią krzyżową i zmartwychwstaniem dał nam swoje Ciało i swoją Krew. Mówił: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (zob. Mt 28, 20).
W niedzielę, 12 maja, uczniowie klasy III z naszej szkoły przybyli do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Najpierw wszyscy zgromadzeni stanęli przed wejściem świątyni. Tam rodzice i chrzestni pobłogosławili dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej. Następnie kapłan uroczyście wprowadził trzecioklasistów wraz z bliskimi do wnętrza kościoła, wskazując tym samym, że Bóg podobnie zaprasza nas do siebie — przed święty Tron Boży, Tabernakulum, z którego wypływają łaski dla świata.
Mszę świętą sprawował prefekt szkoły ks. Mariusz Maćkowiak MS. Podczas homilii celebrans zaznaczał ogromną moc relacji z Jezusem, którą można dziś pielęgnować przez częste i szczere obcowanie z Bogiem Eucharystycznym. Podkreślał znaczenie symboliki białego koloru kojarzącego się z czystością, dobrym postępowaniem, byciem w postawie dziecięcej ufności wobec Boga i jednocześnie moc płynącą z bieli Hostii.
Po kazaniu trzecioklasiści oraz ich bliscy przyjęli Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dziękowali Mu za dar miłości. Były też podziękowania składane przez dzieci rodzicom. Podkreślano trud wychowawczy opiekunów. Słowa podziękowania zostały skierowane też do nauczycieli szkoły katolickiej.
Trzeciego dnia naszego podróżowania zatrzymaliśmy się na zamku Książ w Wałbrzychu. Jest to trzeci co do wielkości zamek w Polsce — po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu.
Ufamy, że dzieci we współpracy z najbliższymi zechcą pielęgnować głęboką relację z Panem Bogiem, przystępując często do ołtarza eucharystycznego, skąd promieniują liczne łaski Boże.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com