INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2018-19-263
Debata uczniowska o Konstytucji 3 maja, czyli...
... „Czy Konstytucja 3 maja wpływa na współczesne postawy patriotyczne młodzieży?”

30 kwietnia 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. xxx)
tekst: Andrzej Poniatowski
Trzeci Maja radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
Sztandarami biało-czerwonymi
umaiła się Rzeczpospolita.
(Stanisław Aleksandrzak „Rocznica”)
Debata uczniowska o <i>Konstytucji 3 maja</i>
We wtorek, 30 kwietnia, uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjalnej uczestniczyli w debacie zatytułowanej „Czy Konstytucja 3 maja wpływa na współczesne postawy patriotyczne młodzieży?”. Jej celem było nie tylko poszerzenie wiedzy dotyczącej omawianego okresu, ale także ćwiczenie trudnej sztuki uzasadniania swojego zdania w oparciu o przygotowaną argumentację.
W polemice brały udział trzyosobowe zespoły, które przed przystąpieniem do dyskusji wylosowały kolejność zabierania głosu oraz rodzaj argumentów, którymi będą się posługiwały: opcja „za”, czyli „tak” oznaczająca wpływ dawnej ustawy zasadniczej na nasze postawy i uzasadnienie tego stanowiska bądź opcja „przeciw” wskazująca na brak jej znaczenia w naszym życiu.
W trakcie dyskusji uczniowie podjęli się analizy wcześniej przygotowanych przez siebie argumentów omawiających kulisy uchwalenia konstytucji oraz jej najważniejszych zapisów a także uzasadniania tego, czy ten akt prawny wpływa na nasze współczesne myślenie i stanowiska. Uczniowie przywoływali więc z jednej strony prawa, z jakich korzystamy do dzisiaj, takich jak na przykład trójpodział władzy, z drugiej zaś negowali sens korzystania z osiągnięć Konstytucji 3 maja, uzasadniając, że przecież od jej uchwalenia upłynęło 228 lat, a regulacje, które do dzisiaj wykorzystujemy, uległy mocnym przeobrażeniom.
Wszyscy zgodzili się jednak co to tego, że skoro sama debata z naszym udziałem odbywa się w celu przypomnienia dawnego zrywu parlamentarnego zakończonego uchwaleniem nowego prawa, to już to wskazuje, że omawiana przez nas historyczna ustawa zasadnicza nadal stanowi olbrzymią wartość dla prawodawstwa.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com