INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2018-19-262
Konstytucja dla wszystkich, czyli...
... poranek patriotyczny poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

30 kwietnia 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Magdalena Sienkiewicz)
tekst: Andrzej Poniatowski
Witaj, majowa jutrzenko,
świeć naszej polskiej krainie,
uczcimy ciebie piosenką
która w całej Polsce słynie.
(... z „Mazurka 3 maja”, tekst: Rajnold Suchodolski)
Konstytucja dla wszystkich
We wtorek, 30 kwietnia, młodsze klasy naszej szkoły uczestniczyły w poranku patriotycznym poświęconym rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W trakcie uroczystości klasy I-VI śpiewały pieśni patriotyczne oraz wspominały wydarzenia z 1791 r.
Przypomnijmy, że 228 lat temu grupa patriotów za zgodą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przygotowała projekt nowej ustawy zasadniczej, opartej na najważniejszych zasadach oświeceniowych takich, jak: trójpodział władzy czy równość wobec prawa. Zapisy nowej konstytucji miały wzmocnić państwo polskie, które po I rozbiorze Rzeczypospolitej przechodziło głęboki kryzys wewnętrzny. Jego reforma nie udała się, ale pamięć o niezwykle ważnym wydarzeniu do dzisiaj wpływa na budowanie postaw patriotycznych społeczeństwa.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com