INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2018-19-124
Straż pożarna o niebezpiecznym tlenku węgla, czyli...
... ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń
pożarowych i zatruć czadem.

13 grudnia 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Marcin Wiśniewski)
tekst: Krzysztof Felsmann
Czad — cichy zabójca!
(jedno z haseł kampanii)
Straż pożarna o niebezpiecznym tlenku węgla
W czwartek, 13 grudnia, naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. Zaprezentowali nam bardzo ważne treści dotyczące niebezpiecznego tlenku węgla. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” stanowi ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tzw. czadem. Dowiedzieliśmy się, że „w okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym «cichym zabójcą», gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.”
„Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.”
Więcej cennych informacji można znaleźć na specjalnej stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej poświęconej akcji:
Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w cennej prezentacji mówiącej o tlenku węgla.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com