INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2018-19-123
Klasa Ib na poczcie, czyli...
... o tym jak wygląda droga listu do Świętego Mikołaja.

12 grudnia 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Bartosz Śliwiński)
tekst: Bartosz Śliwiński
Czasem na poczcie ludzie się tłoczą
Tak, że aż trudno uwierzyć oczom.
O co im chodzi? Popatrzmy z bliska,
Żeby odpowiedź jasną uzyskać:
Pierwszy na wagę kładzie dwie paczki,
Drugi do listów przykleja znaczki,
Trzeci wysyła list polecony,
Czwarty — telegram pilny do żony,
Piąty pieniądze wpłaca na konto,
Szósty przesyła je do Toronto...
Siódmy zapomniał po co tu przyszedł,
Więc usiadł w kącie i wierszyk pisze
I może skończy pisać, nim zaśnie,
A to ten wierszyk o poczcie właśnie.
(M. Brykczyński „Na poczcie”)
Klasa Ib na poczcie
W środę, 12 grudnia, dzieci z klasy Ib odwiedziły Pocztę Polską. Pan naczelnik oprowadził nas po trzcianeckim oddziale instytucji i opowiadał, jak wygląda droga listu, kiedy ten trafi właśnie w to miejsce. Pierwszoklasiści słuchali z zainteresowaniem i podziwiali pocztę, bo przecież niejeden list napisały do Świętego Mikołaja i pewnie czekają na jego odpowiedź.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com