INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2018-19-081
Wysokie miejsca w powiatowym konkursie literacko-plastycznym, czyli...
... rozstrzygnięcie V Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego „Słowem malowane”.

8 listopada 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Anna Zieńko)
tekst: Marzena Felsmann
Nie ma większej przyjemności niż dać się ponieść fantazji i rozpalić wyobraźnię.
(Rainer Maria Rilke, poeta)
Wysokie miejsca w powiatowym konkursie literacko-plastycznym
Pracownie Teatralna i Plastyczna Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance zaprosiły do wzięcia udziału w V Powiatowym Konkursie Literacko-Plastycznym „Słowem malowane”. Impreza ta miała na celu zachęcenie uczniów do rozbudzania wrażliwości na sztukę, wspierania ich działań i możliwości twórczych, a także promowanie działalności artystycznej. Stymulowanie do konkretyzowania odczuć estetycznych nastąpiło dzięki korelacji dwóch dziedzin — literatury i plastyki. Młodzi uczestnicy konkursu mieli możliwość rozwijania swojej wyobraźni i świadomego interpretowania utworów poetyckich.
W trakcie przygotowania prac dzieci rozwijają postrzeganie i kreatywność, a ich skupienie na warstwie słownej utworów poetyckich niejednokrotnie staje się pretekstem do dialogu o sztuce w środowisku rodzinnym czy szkolnym. Poszukiwanie inspiracji stwarza doskonałe warunki do poznawania dzieł poetyckich polskich twórców różnych epok historyczno-literackich.
Uczniowie naszej szkoły skorzystali z zaproszenia, wykonując ilustrację wierszy. Niektóre z prac zostały docenione przez jury w czwartek, 8 listopada:
  • I miejsce w kategorii klas IV–VI — Martyna Żak z klasy V,
  • I miejsce w kategorii klas IV–VI — Jano Felsmann z klasy V,
  • II miejsce w kategorii klas IV–VI — Matylda Zieńko z klasy VI,
  • I miejsce w kategorii klas VII–VIII i III gimnazjalnej — Weronika Kajkowska z klasy VIII,
  • wyróżnienie w kategorii klas VII–VIII i III gimnazjalnej — Julia Frycz z klasy VIII.
Gratulujemy!
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com