INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2018-19-079
Wyróżnienie w gminnym konkursie „Barwy patriotyzmu”, czyli...
... piękna recytacja Leny, naszej uczennicy klasy VII.

7 listopada 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (źródło – konto Facebooka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej)
tekst: Krzysztof Felsmann
Rzadko na moich wargach –
Niech dziś to warga ma wyzna –
Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.
Lecz brat mój najbliższy i siostra,
W tak czarnych żałobach ninie,
Ci wiedzą, że chowam tę świętość
W najgłębszej serca głębinie.
W mej pieśni, bogatej czy biednej
Przyzna mi ktoś lub nie przyzna
Żyje, tak rzadka na wargach,
Moja najdroższa Ojczyzna.
(... z wiersza Jana Kasprowicza „Rzadko na moich wargach...”)
Wyróżnienie w gminnym konkursie „Barwy patriotyzmu”
W środę, 7 listopada, po raz trzeci w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej odbył się gminny konkurs „Barwy patriotyzmu” w kategoriach recytacji i pięknego czytania literatury patriotycznej. Tym razem do rywalizacji zaproszono nie tylko wychowanki MOS-u, ale również uczniów pozostałych szkół gminy Trzcianka.
W eliminacjach wzięło udział 11 uczestników. Prezentacje głosowe były bardzo dobrze przygotowane. Miło nam poinformować, że w kategorii recytacji wiersza wyróżnienie przyznano Lenie Felsmann, naszej uczennicy klasy VII.
Gratulujemy!
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com