INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2018-19-041
Najsympatyczniejszy chłopak w naszej szkole, czyli...
... cieszymy się, że mamy takich w naszym gronie.

27 września 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Marta Baranowska)
tekst: Marta Baranowska
Od radości, którą sprawia nam czyjaś dobroć, większą radością jest
wyrażenie wdzięczności za tę dobroć.
(Richard Paul Evans, pisarz)
Najsympatyczniejszy chłopak w naszej szkole
W dniu 27 września Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Chłopaka zorganizował konkurs na najsympatyczniejszego chłopaka w naszej szkole. Głosowały klasy IV–V i VI–VIII oraz klasa III gimnazjalna.
Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów miło nam ogłosić, że na poziomie klas IV–VI wygrał Gabriel Rogosz, uczeń klasy V. W przypadku klas starszych, według zdecydowanej większości wyborców na szczycie znalazł się Franciszek Frycz, uczeń klasy VIII. Cieszymy się, że mamy Was w naszym gronie. Jesteście zawsze pomocni i chętni do współpracy.
Dziękujemy.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com