INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2018-19-025
Klasa Ib w Rokitnie, czyli...
... dzieci z rodzicami oraz wychowawcą klasy odwiedzili Sanktuarium
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.

7 października 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Bartosz Śliwiński)
tekst: Bartosz Śliwiński
Służebnico Pańska z Rokitna,
zasłuchana w Dobrą Nowinę,
Matko Słowa, co Ciałem się stało,
nakłoń ucha ku naszym modlitwom.
(... z Modlitwy Jubileuszowej ks. Grzegorza Cyrana)
Klasa Ib w Rokitnie
W niedzielę, 7 października, dzieci z rodzicami oraz wychowawca klasy Ib Bartosz Śliwiński odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.
Był to pierwszy nasz wspólny wyjazd z całymi rodzinami. Razem uczestniczyliśmy we mszy św., słuchaliśmy historii o tym miejscu oraz grzaliśmy się przy ognisku, piekąc kiełbaski. Każdy mógł ze sobą porozmawiać, poznać się. Nasze spotkanie zakończyliśmy wspólną Koronką do Miłosierdzia Bożego i zadowoleni wróciliśmy do Trzcianki.
Wychowawca klasy zawierzył Matce Bożej Cierpliwie Słuchającej cały zespól klasowy wraz z rodzinami i już myśli nad zorganizowaniem kolejnego integracyjnego wyjazdu.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com