INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2018-19-011
Zajęcia dietetyczne w klasie Ib, czyli...
... poznajemy pracę dietetyka oraz zasady zdrowego odżywiania.

13 września 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Bartosz Śliwiński)
tekst: Bartosz Śliwiński
Pokaż mi co jesz, a powiem ci, czy jesteś zdrowy...
(Hipokrates, starożytny lekarz grecki zwany Ojcem Medycyny)
Zajęcia dietetyczne w klasie Ib
W czwartek, 13 września, klasę Ib odwiedziła pani Paulina Jagieła-Śliwińska, która jest dietetykiem. Zapoznała wszystkich z pracą dietetyka oraz przeprowadziła pogadankę na temat zdrowego odżywiania. Dzieci miały możliwość wykonania pomiarów za pomocą wagi oraz miary.
Każdy uczestnik zajęć otrzymał wydruk tabelki, w której narysował owoc lub warzywo, wskazując, co jadł w ciągu każdego dnia. Wykonanie tego wykazu monitorującego nasze odżywianie miało na celu zmotywowanie pierwszoklasistów do spożywania warzyw i owoców.
Mamy nadzieję, że to nie była jednorazowa wizyta i cała klasa zaprasza panią Paulinę Jagiełę-Śliwińską częściej do obecności na swoich lekcjach.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com