INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2018-19-006
Odpowiedzialność nieletnich, czyli...
... spotkanie z panią policjantką sierż. szt. Esterą Bartol.

14 września 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. xxx)
tekst: Dorota Pawłowska
Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym.
(Antoine de Saint-Exupéry, pisarz)
Odpowiedzialność nieletnich
W piątek, 14 września, odbyło się w naszej szkole spotkanie z panią policjantką sierż. szt. Esterą Bartol. Było ono przeznaczone dla uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjalnej. Przewodnią myślą pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole.
Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjantka uświadomiła młodzież o grożących im niebezpieczeństwach związanych z narkomanią, piciem alkoholu, paleniem papierosów i przemocą w rodzinie. Pouczyła o odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia publicznego i społecznego, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie. Funkcjonariuszka przestrzegała przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, które mogą dla młodego człowieka skończyć się przykrymi konsekwencjami, rzutującymi na ich przyszłość. Za pomocą przykładów policjantka uświadomiła uczniów, że błędy popełnione wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Sporo czasu pani sierż. szt. Estera Bartol poświęciła zjawisku cyberprzemocy, stalkingu. Nakłaniała także do rozważnego zamieszczania wszelkich informacji czy fotografii na portalach internetowych.
Pani policjantka uświadomiła młodzież, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com