INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY     KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2017-18-102-1/1
Szopki bożonarodzeniowe, czyli...
... zachowanie tradycji budowania tego typu konstrukcji utrwalonych
w polskim pejzażu świątecznym.

15 grudnia 2017 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Krzysztof Felsmann)
tekst: Krzysztof Felsmann
Mizerna cicha stajenka licha pełna niebieskiej chwały.
(... z kolędy)
Szopki bożonarodzeniowe
W piątek, 15 grudnia, ogłoszono wyniki V Rodzinnego Konkursu na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Corocznym organizatorem artystycznych zmagań jest Katolicka Szkoła Podstawowa. Komisja sędziowska podkreśliła, że wszystkie prace prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny, pomysłowość i rzetelność wykonania.
Przyznano następujące miejsca:
 • w kategorii dzieci przedszkolnych:
  • I miejsce — Marysia Siwiak z mamą,
  • II miejsce — Hanna Sienkiewicz i Alicja Sienkiewicz,
  • II miejsce — Szymon Śmietanka,
  • III miejsce — Filip Figurski,
 • w kategorii klas I–III:
  • I miejsce — Hanna Rugała z rodzicami,
  • II miejsce — Antonina i Franciszek Biegowscy,
 • w kategorii klasy IV–VII:
  • I miejsce — Oliwia Tryba i Natalia Tryba,
  • II miejsce — Maria Kotiuszko i Zofia Kotiuszko,
  • III miejsce — Ignacy Biegowski.
Wyłonienie najpiękniejszych szopek bożonarodzeniowych nawiązywało do zachowania tradycji budowania tego typu konstrukcji utrwalonych w polskim pejzażu świątecznym, kierowało uwagę w stronę misterium chrześcijańskiego związanego z narodzeniem Jezusa Chrystusa i stanowiło promocję talentów dzieci i rodzin chcących zaprezentować swoje umiejętności. Konkurs wpłynął na kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej uczestników oraz na pobudzenie aktywności indywidualnej i rodzinnej.
Cenimy sobie, że twórcy stajenek betlejemskich poprzez swoją aktywność twórczą w obecnych czasach — często naznaczonych komercjalizmem i gonitwą za przemysłowym sukcesem handlowym, z wytrwałością pielęgnują tradycję samodzielnego budowania szopek bożonarodzeniowych, w ten sposób nawiązują do misterium chrześcijańskiego, zmagając się z wybranym tworzywem, kształtują inwencję i wyobraźnię twórczą.
Cieszymy się, że uczestnicy eliminacji odpowiedzieli zaangażowaniem i trudem zbudowania szopki bożonarodzeniowej przywołującej na myśl narodzenie Syna Bożego — dawniej w Betlejem, dziś — w naszych sercach i rodzinach.
V Rodzinny Konkurs na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową odbył się jako element towarzyszący, zapowiadający odbycie się IV Trzcianeckiego Orszaku Trzech Króli.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com