INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2018-19-105-1/1
Zerówka omawiała symbole narodowe, czyli...
... przygotowania najmłodszych do obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja.

30 kwietnia 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Ewa Koniuszy)
tekst: Ewa Koniuszy
Trzeci Maja radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
Sztandarami biało-czerwonymi
umaiła się Rzeczpospolita.
(Stanisław Aleksandrzak „Rocznica”)
Zerówka omawiała symbole narodowe
Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym, obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r. Uroczystość jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, znaczeniu Ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych, a także do rozważań o rozwijaniu poczucia przynależności narodowej.
Dzieci z oddziału przedszkolnego zapoznały się z wydarzeniami historycznymi związanymi z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Wysłuchaliśmy legend oraz obejrzeliśmy film o polskich symbolach narodowych. Zerówkowicze własnoręcznie wykonali biało-czerwone kotyliony, ozdobiły flagę. Przedszkolaki recytowali wiersz Katechizm polskiego dziecka.
Na zakończenie naszych niezwykłych zajęć wybraliśmy się na spacer w okolicach szkoły i wręczyliśmy spotkanym przechodniom biało-czerwone balony jako symbol flagi i wolności kraju.

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com