INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2018-19-104
Relikwie św. s. Faustyny w naszym kosciele parafialnym, czyli...
... Święty nie jest po to, aby go podziwiać, lecz po to, by go naśladować.

28 kwietnia 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. ks. Wacław Turoń MS, ks. Zbigniew Welter MS, Krzysztof Felsmann)
tekst: Dorota Pawłowska i Krzysztof Felsmann
Dusza, która się zastanawia, otrzymuje wiele swiatła.
(św. Faustyna)
Relikwie św. s. Faustyny w naszym kosciele parafialnym
Kult relikwii w chrześcijaństwie ma swą długą tradycję. Wyrósł przede wszystkim z ludowej pobożności. Okazał się ważny dla wielu pokoleń i stanowił pomoc w ewangelizacji narodów. Nasza parafia św. Jana Chrzciciela wzbogaciła się o kolejną relikwię. Są to szczątki wielkiej apostołki Bożego Miłosierdzia — św. siostry Faustyny.
Każdy, kto ją poznał, kto zna treść orędzia Bożego Miłosierdzia, ten ma świadomość, jakie to dla nas wyróżnienie. Tym bardziej, że przełożona Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (ZMBM) matka Petra Kowalczyk wyraziła zgodę na przekazanie relikwii ex ossibus, czyli cząstkę kości. W przypadku św. siostry Faustyny te właśnie relikwie I stopnia zostały pobrane podczas drugiej ekshumacji jej zwłok — w 1993 r., kiedy oddzielono drobne kości i przekazano je jako materiał na relikwie, a jej czaszka oraz długie kości rąk i nóg zostały zamknięte w białej trumience znajdującej się pod obrazem Jezusa Miłosiernego w kaplicy w Krakowie-Łagiewnikach.
Relikwie II stopnia to z kolei maleńkie fragmenty habitu, w którym została pochowana św. Faustyna. One też są umieszczane w kapsułach. Ponadto relikwie III stopnia są naklejane na obrazki Jezusa Miłosiernego lub wkładane do tzw. łączników w różańcach. Obrazki i koronki z relikwiami są dostępne tylko w klasztorze, przechowywane w łagiewnickim sanktuarium w specjalnej szkatule.
W dniu 6 kwietnia 2019 r. o godz. 24.00 wyruszyła 50-osobowa pielgrzymka autokarowa do Krakowa. Przewodniczył jej ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS. Uczestniczyli w niej wierni z trzcianeckich parafii św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Saletyńskiej oraz z parafii w Białej. Wśród pielgrzymów byli również nauczyciele i uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej. Niektórzy do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach pojechali samochodami, aby całymi rodzinami uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.
Na godz. 10 udaliśmy się do kaplicy klasztoru ZMBM. Z ołtarza głównego delikatna postać Matki Bożej Miłosierdzia zaprasza łagodnym spojrzeniem, z bocznego ołtarza pełne miłości wejrzenie Jezusa zdaje się mówić: „Nie lękaj się, ufaj tylko...” Mała biała trumienka — główny relikwiarz św. Faustyny, znajduje się u Jego stóp. Obok obrazu Jezusa Miłosiernego jest figura świętej. Z bijącym sercem ukradkiem spoglądamy na złoty relikwiarz, który właśnie przed białą trumienką ustawiła siostra Damaris. To tam jest ta cząstka — kosteczka świętej, którą zabierzemy do naszego kościoła. Będzie ona z nami — szafarka Bożego Miłosierdzia, ta, której Jezus nie odmówi niczego.
I oto staje się to, na co czekamy. Siostra, przekazując relikwię księdzu proboszczowi, zaczyna od słów Pana Jezusa skierowanych do świętej Faustyny: „Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca.” (Dz. 1588) „Będziesz przebiegać świat cały i będziesz sprowadzać ludzi do źródła mojego miłosierdzia. Jest to twoja misja w tym i w przyszłym życiu.” (206) Rozpoczyna się Eucharystia, a po niej błogosławieństwo relikwią i ucałowanie jej.
Po Mszy św. idziemy na konferencję, którą wygłasza siostra Zacheusza, mówiąc: „Siostra Faustyna, odpowiadając na zaproszenie, które w waszym imieniu skierował do naszego zgromadzenia ks. proboszcz, przychodzi do was po to, aby was wprowadzić w głąb tajemnicy miłosiernej miłości Boga. Abyście odpowiadali na tę miłosierną miłość Boga, którą On najpełniej okazał nam w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W tym miłosiernym Zbawicielu, który dzisiaj w znaku obrazu «Jezu, ufam Tobie» przemierza cały świat, boso, szukając człowieka.” Wskazując na narzędzie czerpania ze zdroju Bożego Miłosierdzia, jakim jest nasza ufność Bogu, na tęsknotę Stwórcy do stworzenia, siostra dodawała nam odwagi, do włączenia się w posłannictwo św. siostry Faustyny. Usłyszeliśmy też o świadectwach doznanych łask za przyczyną sekretarki Bożego Miłosierdzia, o cudach miłosiernego Zbawiciela, które potwierdzali tutaj ludzie ze wszystkich stron świata. Mówiła, abyśmy wpatrywali się nie tylko w nią, ale z nią w postać Jezusa Miłosiernego. Z nią mamy odpowiadać Jezusowi: „Jezu, ufam Tobie”.
Do Trzcianki przyjechała z nami niezwykła, nowa Parafianka, św. Faustyna, święta Polka najbardziej czczona i znana na całym świecie.
Uroczyste wprowadzenie relikwii apostołki Bożego Miłosierdzia do kościoła św. Jana Chrzciciela miało miejsce w Niedzielę Miłosierdzia, 28 kwietnia, podczas Mszy św. o godz. 9.30. Do uroczystości tej przygotowywaliśmy się poprzez uczestniczenie w 9-dniowej nowennie do Miłosierdzia Bożego oraz całonocnym czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem i trwaniu przed znakiem przybyłych do nas relikwii.
Niech Święta zajmie godne miejsce w naszych sercach. Prośmy za Janem Pawłem II: „Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa. My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: «Jezu, ufam Tobie».”
aut. Dorota Pawłowska
Po zakończeniu Mszy św. uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej wykonali taniec wielkanocny na parkingu przy ul. T. Kościuszki. W ten sposób wyraziliśmy naszą radość wynikającą z faktu, że św. s. Faustyna jest patronką naszej szkoły katolickiej, a jej relikwia na stałe zagościła w naszej świątyni. W jej znaku będziemy mieć możliwość prosić ją o wstawiennictwo czy orędownictwo dla nas u miłosiernego Boga.
aut. Krzysztof Felsmann

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com