INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2018-19-076-1/1
Pomagamy ptakom, czyli...
... doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności
oraz wrażliwości na losy zwierząt.

styczeń 2019 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Małgorzata Czeszejko, Ewa Koniuszy)
tekst: Ewa Koniuszy
Zastukały ptaszki w okno:
„Hejże, hejże, dzieci
Zima mrozem postraszyła,
śnieżek z nieba leci!
Dajcie ptaszkom ziarnek
i okruszków chleba!
Gdy na dworze zima
ptakom pomóc trzeba!”
(... z piosenki J. Kucharczyka „Pomóż ptakom”)
Pomagamy ptakom
Dzieci z oddziału przedszkolnego podczas jednych ze styczniowych zajęć zapoznały się z tematem dokarmiania ptaków. Najmłodsi dowiedzieli się, że zima to trudny czas dla tych właśnie zwierząt, dlatego należy im pomagać.
Zerówkowicze poznali, jakie ptaki zimują w Polsce, dowiedzieli się, czym można je dokarmiać, wykonali tematyczną pracę plastyczną oraz nauczyły się piosenki pt. Pomóż ptakom.
Na zakończenie naszych przyrodniczych zajęć dzieci wybrały się do ogrodu przedszkolnego, by uzupełnić karmnik ptasimi smakołykami, przyniesionymi przez nas z domu.
Dokarmiając ptaki, uświadomiliśmy sobie, że bez naszej pomocy wiele z nich mogłoby nie przeżyć trudnych zimowych warunków. Była to również doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności oraz wrażliwości na losy zwierząt.

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com