INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2018-19-068
Szkolny dzień skupienia przed Bożym Narodzeniem, czyli...
... w oczekiwaniu na przyjście najważniejszego gościa — Dziecięcia Bożego,
staramy się jednoczyć jeszcze bardziej niż zazwyczaj.

21 grudnia 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. xxx)
tekst: Krzysztof Felsmann
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
(ks. Jan Twardowski, „Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?”)
Szkolny dzień skupienia przed Bożym Narodzeniem
Jest taki jeden dzień w roku, kiedy wszyscy skupiamy się przy stołach, dążymy do tego, by być razem, przebaczamy sobie winy i składamy innym życzenia życiowej pomyślności. Szczególnie gromadzimy się wieczorem, kiedy jest ciemno. Jest to Wigilia obchodzona przez nas w dniu 24 grudnia. Wspominamy noc, gdy to Bóg stał się człowiekiem.
W szkole również tuż przed Bożym Narodzeniem staramy się jednoczyć jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Dlatego też skupiliśmy się w piątek, 21 grudnia, w auli szkolnej, aby przywołać słowa Pisma Świętego, omówić najważniejsze zwyczaje świąteczne i życzyć sobie błogosławieństwa Bożego na ten święty czas, jak i na nowy zbliżający się rok doświadczeń, zmagań się z codziennością. W ten sposób ukazaliśmy naszą gotowość czuwania i trwania ze sobą w oczekiwaniu na przyjście najważniejszego gościa — Dziecięcia Bożego, Boga-Człowieka, przybywającego na Ziemię dla naszego zbawienia. Gdy się Chrystus rodzi, na świecie zaczyna panować światłość, można ogrzać się w promieniach miłości wyzwalającej strudzonego człowieka.
Wspólnie też kolędowaliśmy, bo dzięki śpiewaniu tradycyjnych pieśni o narodzeniu Chrystusa można zbliżyć się do najważniejszych tajemnic wiary. Mieliśmy też możliwość obcowania ze staropolskimi pięknymi tekstami mówiącymi o fenomenie Bóstwa wpisującego się w ludzką historię. Zauważyliśmy również, że kolędy budują naszą narodową tożsamość.
W tym wyjątkowym dniu była pora na klasowe spotkania opłatkowe. Z sal lekcyjnych wyłaniały się kuszące zapachy czerwonego barszczu, pierogów z kapustą i krokietów. Słychać też było szelesty rozpakowanych upominków wręczanych sobie przez szkolnych koleżanki i kolegów. W uszach dźwięczały najrozmaitsze życzenia. Gest łamania się opłatkiem oznaczał dzielenie się chlebem, wzajemną dobrocią i miłością Boga uzdalniającego nas właśnie do poszukiwania w nas lepszego siebie.
Szkołę przyozdobioną świątecznie czas było opuścić po południu. Teraz należy w pełnej gotowości z bliskimi oczekiwać na Boże Narodzenie, a potem z niecierpliwością wypatrywać Nowego Roku. Przy okazji będzie też dużo czasu na upragniony odpoczynek.

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com