INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2018-19-057-1/1
Klub Czytających Rodziców zerówki, czyli...
... możemy rozwijać się, poznając różne ciekawe historie zapisane na kartkach książek.

5 grudnia 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Ewa Koniuszy)
tekst: Ewa Koniuszy
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.
(Wisława Szymborska, poetka i noblistka)
Klub Czytających Rodziców zerówki
W naszym oddziale przedszkolnym działa Klub Czytających Rodziców. Zaproszeni opiekunowie dzieci dwa razy w miesiącu czytają zerówkowiczom wierszyki i bajeczki. Zadaniem naszej czytelniczej organizacji jest rozwijanie zainteresowań książką już od najmłodszych lat, poznanie utworów literatury dziecięcej (wierszy, bajek, baśni), kształtowanie poczucia poszanowania książki, uświadomienie wartości płynących z głośnego czytania dzieciom, rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni oraz przedstawianie w formie plastycznej wrażeń z wysłuchanych utworów.
Rodzice naszych zerówkowiczów bardzo aktywnie chcą uczestniczyć w projekcie promującym czytelnictwo i chętnie przedstawiać nam wybrane przez siebie utwory.
W środę, 5 grudnia, do Klubu Czytających Rodziców w oddziale przedszkolnym dołączyła pani Angelika Dąbrowska, czytając baśnie ze zbioru pt. 24 baśnie przed nastaniem Wigilii (opracowanie zbiorowe).
Cieszymy się, że możemy rozwijać się, poznając różne ciekawe historie zapisane na kartkach książek. Wspólnie na pewno uda nam się zaszczepić naszym pociechom miłość do literatury, która uczy, bawi i wychowuje.

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com