INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2017-18-042-1/1
Zerówkowy „Bohater Tygodnia”, czyli...
... program uczący dzieci właściwych relacji międzyludzkich.

listopad 2017 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Ewa Koniuszy)
tekst: Ewa Koniuszy
Jeżeli nie możesz usiąść i normalnie porozmawiać z kimś bliskim, to zawsze będziesz nieszczęśliwy...
I siedem tysięcy znajomych na Facebooku nic tu nie pomoże!
(Robert Więckiewicz, aktor)
Zerówkowy „Bohater Tygodnia”
Program „Bohater Tygodnia” uczy dzieci właściwych relacji międzyludzkich. Poprzez zajęcia i zabawy realizowane w ciągu kolejnych danych dni powszednich, których głównym bohaterem jest jedno z dzieci w grupie, tworzymy przyjazną atmosferę w oddziale przedszkolnym. Wychowankowie dzielą się z innymi informacjami na swój temat, opowiadają o swojej rodzinie, zwyczajach i przyjętych zachowaniach. Poprzez zabawę ulubionymi zabawkami udostępnionymi przez bohatera tygodnia pozostałe dzieci mają możliwość nawiązania głębszych przyjaźni, a także uczą się dzielić z innymi swoimi rzeczami i czasem, współpracować i prezentować na forum grupy.
W naszym oddziale przedszkolnym od września roku szkolnego 2017/2018 ponownie organizujemy cykl prezentacji „Bohater Tygodnia”. Wyjaśnijmy, na czym one polegają. Wybór „Bohatera Tygodnia” będzie się odbywał w każdy piątek. W poniedziałki wybrane dziecko przynosi w teczce zdjęcia przedstawiające swoją osobę, rodzinę i przyjaciół oraz umieszcza je na tablicy specjalnie poświęconej akcji ukazującej naszą codzienność. W tym kąciku udostępniane są również ulubione zabawki i książeczki.
Przez cały tydzień „Bohater Tygodnia” korzysta z przywilejów:
  • stoi zawsze w pierwszej parze podczas różnych wyjść, przedsięwzięć i zadań,
  • ma prawo siedzieć nieopodal nauczyciela,
  • cieszy się swobodą przynoszenia do oddziału przedszkolnego osobistych przedmiotów, które czasowo zostają umieszczone w kąciku „Bohatera Tygodnia”.
Bohaterami tygodnia w listopadzie byli:
  • Hanna Mikołajczak,
  • Bartosz Sosnowski,
  • Antonina Wiśniewska,
  • Wiktoria Wiśniewska.

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com