INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY   PODSTAWÓWKA     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2017-18-020-1/1
Eksponowane miejsca w powiatowych konkursach o św. Janie Pawle II, czyli...
... interesujemy się, pamiętamy i czcimy naszego wielkiego rodaka.

9 listopada 2017 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Jadwiga Wolniak)
tekst: ks. Mariusz Maćkowiak MS
„Idźmy naprzód z nadzieją”
(hasło konkursów o św. Janie Pawle II)
Eksponowane miejsca w powiatowych konkursach o św. Janie Pawle II
W czwartek, 9 listopada, w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się dwa konkursy powiatowe związane z osobą św. Jana Pawła II — jeden plastyczny, a drugi z wiedzy. Hasłem przewodnim obu eliminacji było: „Idźmy naprzód z nadzieją”.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie i zajęli wysokie miejsca odpowiednio w Powiatowym Konkursie Wiedzy „Jan Paweł II — Idźmy naprzód z nadzieją” i w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II — Idźmy naprzód z nadzieją”:
  • Anna Wolniak z klasy VI — I miejsce w konkursie wiedzy,
  • Zofia Kotiuszko z klasy VI — I miejsce w konkursie plastycznym,
  • Julia Majorczak z klasy VI — II miejsce w konkursie plastycznym,
  • Adrianna Kapela z klasy III — III miejsce w konkursie plastycznym.
Ponadto naszą reprezentację uczniów wspierała Dorota Urban z klasy II gimnazjalnej.
Wszystkim gratulujemy!

KONTAKT