INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY   PODSTAWÓWKA     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2017-18-008-1/1
Zbiórka książek dla Mołdawian, czyli...
... dzielimy się swoimi zbiorami bibliotecznymi z mołdawską polonią.

27 września–6 października
fot. Archiwum Szkoły (aut. Maria Łaszkiewicz-Henszke)
tekst: Maria Łaszkiewicz-Henszke
O, gdybym kiedy dożył tej pociechy,
Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy.
(Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz” Epilog)
Zbiórka książek dla Mołdawian
W dniach od 27 września do 6 października Samorząd Uczniowski prowadził zbiórkę książek dla dzieci Polaków mieszkających w Mołdawii. Ci, których postanowiliśmy obdarzyć utworami literackimi, są potomkami naszych rodaków przybyłych do Mołdawii po przegranym powstaniu styczniowym trwającym w latach 1863–64.
Bardzo dziękujemy uczniom naszej szkoły za zaangażowanie i chętne podzielenie się swoimi zbiorami bibliotecznymi.

KONTAKT