INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY   PODSTAWÓWKA     M E N U
     
– Z życia szkoły:
Galeria 2017-18-006-1/2
Dzień Patrona Szkoły, czyli...
... niezwykłe zajęcia w szczególnym dniu szkolnego święta.

6 października
fot. Archiwum Szkoły (aut. xxx)
tekst: Krzysztof Felsmann
Zaufałam Bogu i nie lękam się niczego, zdana jestem na Jego świętą wolę;
niech czyni ze mną, co chce, a ja Go i tak kochać będę.
(św. s. Faustyna Kowalska, „Dzienniczek” 589)
Dzień Patrona Szkoły
Patronem Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance jest św. s. Faustyna Kowalska ZMBM. Ta mistyczka i stygmatyczka urodziła się w dniu 25 sierpnia 1905 r. w Głogowcu, zmarła zaś w dniu 5 października 1938 r. w Krakowie. Wierzymy, że dzień jej ziemskiego odejścia jest momentem narodzin dla Nieba. Cieszymy się, że św. s. Faustyna nieustannie przypomina nam o jednym z największym przymiotów Boga — o Miłosierdziu.
W tym roku szkolnym wspomnienie zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia połączyliśmy z przeżywanym przez naszą szkołę pierwszym piątkiem miesiąca, kiedy to cyklicznie cała społeczność szkolna bierze udział w mszy świętej odprawianej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela po uprzednim przystąpieniu chętnych do spowiedzi. Tym razem więc wyjątkowe zajęcia szkolne przypadły w dniu 6 października. W ten sposób obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Przeżyliśmy to święto, uczestnicząc w ciekawych zajęciach.
W trakcie Eucharystii prefekt szkoły ks. Mariusz Maćkowiak MS mówił o byciu świętym we współczesnym świecie. Na końcu mszy świętej dyrektor szkoły Bożena Wargin wraz ze wszystkimi zebranymi dokonała uroczystego dokonania aktu zawierzenia się społeczności szkolnej św. s. Faustynie.
Następnie wróciliśmy do szkoły. Tam czekało nas mnóstwo atrakcji związanych z Dniem Patrona Szkoły. Wszystko przebiegało bardzo dynamicznie. Były więc lekcje wychowawcze, podczas których omówiliśmy życie i orędzie głoszone przez naszą patronkę św. s. Faustynę, która niestrudzenie rozpowszechniała tajemnicę Miłosierdzia Bożego. Najpierw czyniła to w najbliższym sobie środowisku zakonnym, a następnie — po dziś dzień — dzieje się to nieprzerwanie na całym świecie dzięki obcowaniu świętych i kultywowaniu nabożeństw stawiających w centrum nieskończoną dobroć Boga.
W dalszej kolejności każda z klas zmierzyła się w zawodach i przeglądach umiejętności. Był zatem pokaz talentów odbywający się pod hasłem „Miłosierdzie”. Byliśmy świadkami wielu ciekawych występów. Za pomocą teatralnej narracji uczniowie przybliżali wartość miłości i niesienia ludziom pomocy. Potem przyszła pora na zajęcia ruchowe. Uczniowie ścigali się w pomysłowych konkurencjach, próbując pokonać tor przeszkód. Trzeba się było mocno nagimnastykować, by zdobyć pierwsze miejsce. Starsi i młodsi zmierzyli się też ze sobą w trakcie quizu wiedzy o życiu i działalności św. s. Faustyny.
By zrealizować zachęty naszej patronki, dokładnie o godz. 12.00 wszyscy stawiliśmy się w trzech ustalonych lokalizacjach Trzcianki. Szkoła katolicka zaprosiła wszystkich parafian do wzięcia udziału w odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego na placu przed pomnikiem św. Jana Pawła II, w parku 1 Maja oraz na placu przykościelnym w pobliżu figur Matki Bożej Saletyńskiej i pastuszków. Nie zniechęciła nas pora deszczowa. Razem zwróciliśmy się do Boga, prosząc o potrzebne łaski dla nas i całego świata.
Na samym końcu świętowania Dnia Patrona Szkoły czekała nas niezwykle słodka niespodzianka. Każdy mógł się poczęstować pysznym tortem zorganizowanym z okazji narodzenia św. Faustyny dla Nieba.

KONTAKT